Navotas City COVID-19 Vaccination Frequently Asked Questions
Personal Information
Wala akong QR Code, saan ako makakakuha?

Magpunta sa QR Code Generator, i-provide lahat ng kinakailangang detalye upang ma-validate ng system kung kayo ay registered. I-click and Submit button.

May mali sa aking pangalan, petsa ng kapanganakan o iba pang impormasyon, paano ko mapapalitan?

Mag-send ng email sa [email protected], mag-attach ng mga larawan na magpapatunay at magpapakita ng inyong tamang impormasyon katulad ng ID o birth certificate.

Paano mapapalitan ang Category?

Mag-send ng email sa [email protected], mag-attach ng mga larawan na magpapatunay na ikaw ay kabilang sa category na nais mong ipalit.

Nawala ang aking Vaccination Card, anong dapat gawin?

Magpunta sa Verification, i-provide lahat ng kinakailangang detalye upang ma-validate ng system kung kayo ay registered. Kapag ikaw ay na-validate ng system, maaari nang i-download ang Vaccination Card.

Schedule & Appointment
Paano gumawa ng appointment?

Magpunta sa Appointment, i-provide lahat ng kinakailangang detalye upang ma-validate ng system kung kayo ay registered.

Nag-create ako ng appointment pero wala akong na-receive na text message, anong dapat gawin?

Magpunta sa Appointment Verifier, i-provide lahat ng kinakailangang detalye upang ma-validate ng system kung kayo ay registered. Kapag ikaw ay na-validate ng system, lalabas ang inyong schedule, maaari itong i-screenshot upang maipakita sa awtoridad na mangangailangan nito.

Hindi ako nakapunta sa schedule ko, paanong gagawin?

Mag-send ng email sa [email protected], ipaliwanag kung bakit hindi nakapunta sa naka-schedule na pagpapabakuna upang ma-cancel ang nasabing schedule at makapagpa-schedule ng bago.

Vaccination
Kailan ang 2nd dose ng aking COVID-19 vaccine?

Makikita ang petsa ng inyong 2nd dose sa inyong Vaccination Card, narito ang bibilanging araw para sa 2nd dose para sa bawat brand ng COVID-19 vaccine:

  • Ang Janssen ay isang dose lamang.
  • Ang 2nd dose ng Pfizer at Sputnik V ay sa ika-21 araw matapos ang 1st dose.
  • Ang 2nd dose ng Sinovac at Moderna ay sa ika-28 araw matapos ang 1st dose.
  • Ang 2nd dose ng AstraZeneca ay sa ika-70 araw matapos ang 1st dose.

Loading, please wait...